Loading, Please wait...

سوالات متداول خود را میتواند در ذیل بیابید

در صورت نیافتن پاسخ سوال خود از ارتباط با ما استفاده نمایید

کیسرچ در حقیقت دانشنامه تخصصی مقالات بین المللی می باشد. این دانشنامه سعی در فراهم سازی ادبیات موضوعی در ارتباط با کلیدواژه های گوناگون توسط مقالات به روز بین المللی می باشد. در این راستا به دسته بندی مفهومی از بخش های گوناگون مقالات تخصصی در رشته های مختلف پرداخته و سعی برای ساده سازی هر چه بیشتر روش های تحلیلی مقالات دارد. بعبارتی با استفاده از این دانشنامه شما هم به ادبیات موضوعی روز در ارتباط با رشته تحصیلی خود دست پیدا کرده و هم روش های روز تحلیلی مقالات متفاوت را به جزء متوجه خواهید شد.