Loading, Please wait...
link to article about توسعه پایدار شهری and توسعه پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار شهری نوع : شاخص
 • ترجمه سایتیشن: مطالعات متعددی تلاش کرده‌اند تا شاخص‌ها را برای اندازه‌گیری و پایش ارکان و مولفه‌های توسعه پایدار شهری شناسایی نمایند. پترسون و پترسون (2010) پایداری اقتصادی را با مولفه های ذیل تعریف می‌کنند: (الف) رشد هوشمندانه, شامل حفاظت از مناطق کشاورزی, احیای مجدد تاسیساتی که قبلا استفاده داشته اند، پارکهای اکولوژیکی-صنعتی، توسعه میان افزا، شناسایی مرزهای رشد شهری؛ و (ب) ترویج اقتصاد محلی و تجارت, شامل برنامه‌های نگهداری کسب‌وکار, توانمندسازی و مراکز رشد محلی. از طرف دیگر یگیتکانلار و تریمن (Yigitcanlar and Teriman, 2015) موارد مربوط به اشتغال, حمل و نقل, خدمات شهری و تامین مالی را مد نظر قرار می دهند. از نظر پایداری زیست‌محیطی, شاخص‌ها و مولفه‌های غالب ادبیات موضوعی شامل انرژی های جایگزین, تلاش‌های محافظه کارانه انرژی, ساختمان سبز، حفاظت از کیفیت هوا و آب, حفاظت از فضای باز, حفاظت از محیط‌زیست طبیعی, فرم شهری و مدیریت حمل و نقل می باشد. شمول اجتماعی و عدالت شامل توسعه خانه های ارزان قیمت، پیش‌گیری و مداخله با هدف در حل موضوع بی‌خانمانی، ایجاد فرصت‌های توسعه و سرمایه گذاری برای زمان و جوامع اقلیتی، فرصت توسعه برای جوانان، آموزش، سلامت، امنیت و افزایش دسترسی به فضای آزاد عمومی و خدمات می باشد. حاکمیت، در حالی که سنگ بنای اصلی نیست، با این وجود برای توسعه یکپارچه الزامی بوده و...
توسعه پایدار شهری توسعه پایدار sustainable development شاخص های توسعه پایدار شهری دستور کار جدید شهری City Prosperity Initiative شکوفایی شهری
link to article about پایداری شهری and ارزیابی توسعه پایدار
 • اعتبار نشریه: 0.68 ضریب تاثیر 5 ساله: 1.56 ضریب تاثیر سالیانه: 2.38
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری نوع : ارزیابی
 • ترجمه سایتیشن: مفهوم ساختمان سبز یکی از ارکان اصلی پایداری است. این مفهوم به عنوان مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و استانداردهای طراحی جهت افزایش کیفیت زندگی کاربران و حفظ محیط جامعه با کاهش نرخ استفاده از منابع جهت ساخت‌وساز  می باشد. آمریکا, اروپا, و برخی کشورهای آسیایی سیستم‌های رتبه‌بندی ساختمان سبز موفق را توسعه داده‌اند که شامل هنجارهای پیشنهادی, استانداردها و دستورالعمل برای هر دو فرآیند طراحی و ساخت‌وساز پایدار است.تعداد کمی از سیستم‌های نرخ ساختمان سبز می‌توانند هر دو ساختمان و سطح شهری را پوشش دهند. از قرن بیست و یکم ابزارهای ارزیابی پایداری همسایگی (Neighborhood Sustainability Assessment) توسط بسیاری از کشورها (به طور عمده توسط کشورهای توسعه‌یافته، ایالات‌متحده، بریتانیا، استرالیا و ژاپن) برای اندازه‌گیری میزان موفقیت واحدهای همسایگی در دستیابی به اهداف پایداری، استفاده شده‌است. ابزارهای ارزیابی پایداری واحد همسایگی به عنوان ابزار ارزیابی پایداری منطقه، ابزارهای رتبه‌بندی پایداری واحد همسایگی، و ابزارهای درجه‌بندی پایداری اجتماع شناخته می شوند. این ابزارها برای دنبال کردن توسعه پایدار در مقیاس محلی ۲۱ هدف دستور جلسه (مبین اهداف پایداری Sustainable Development Goals) را دنبال می نمایند. ابزارهای ارزیابی پایداری واحد همسایگی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ ابزارهای چرخشی و ابزارهای مستند بر طرح. -یکی از ابزارهایی که به صورت عمیق به بررسی پایداری می پردازد کیوساس-ان دی می باشد (از طرف کیسرچ)-. برای توسعه این مدل...
پایداری شهری ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری QSAS سیستم ارزیابی پایداری قطر
link to article about شهرنشینی پایدار and sustainable urbanization
 • اعتبار نشریه: 0.68 ضریب تاثیر 5 ساله: 1.56 ضریب تاثیر سالیانه: 2.38
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهرنشینی نوع : تعریف
 • ترجمه سایتیشن: نیاز روزافزون به توسعه سیستم‌های برنامه‌ریزی مسئولانه, محققان, برنامه ریزان, بدنه برنامه ریزی و شاغلان را به توسعه مفهوم شهرسازی پایدار رهنمون کرده‌است. اصطلاح شهرنشینی پایدار به عنوان " تمرکز بر ارتقا حیات درازمدت با کاهش مصرف, ضایعات و اثرات مضر بر مردم همراه با افزایش رفاه کلی مردم و مکان " تعریف می‌شود. پایداری شهری شامل توزیع فضایی کاربری‌های متنوع در زیرساخت‌های فیزیکی است که با شبکه‌های حمل و نقل مرتبط هستند. به عنوان مثال در مورد پایداری اجتماعی و اقتصادی محله, در دسترس بودن کالا و خدمات, ساکنان را به مشارکت در جامعه برای اهداف مختلف با اهداف محتلف بر می انگیزد. از جمله این اهداف گردشگری, فعالیت‌های بهداشتی, اشتغال, و فعالیت‌های اجتماعی می باشد. در پایداری محیطی واحد همسایگی، کمبود فرصت های ناحیه ای ممکن است منجر به توفیق و پیشی گرفتن حمل و نقل موتوری، توسعه افقی بیش از حد و در نتیجه کاهش کیفیت آب و تغییرات آب و هوایی شود. شهر اکولوژیکی (یا شهرسازی بوم‌شناختی), شهرهای انعطاف‌پذیر, شهرسازی نوین, توسعه حمل‌ونقل محور (Transit Oriented Development), و رشد هوشمند از جمله استراتژی‌های شهرنشینی پایدار هستند که " بر ایجاد محیط‌های شهری مبتنی بر اصول اکولوژیک متمرکز شده‌اند. این استراتژیها استفاده از منابع توزیع شده را به جای زنجیره تأمین جهانی که...
شهرنشینی پایدار sustainable urbanization شهرنشینی urbanization
link to article about پایداری شهری and urban sustainability
 • اعتبار نشریه: 0.68 ضریب تاثیر 5 ساله: 1.56 ضریب تاثیر سالیانه: 2.38
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری نوع : ارکان
 • ترجمه سایتیشن: -به منظور درک دقیق تر پایداری شهری می بایست مفهوم ساختمان سبز به عنوان ساختمانی که بسیاری از مولفه های سازنده بافت شهری، شهر پایدار را دارد بررسی نماییم. ساختمان سبز یکی از ارکان اساسی پایداری شهری است (از طرف تیم کیسرچ).- مفهوم ساختمان سبز با بسیاری از کشورها به سرعت در حال گسترش است. ساختمان‌های سبز دارای مجموعه‌ای از مزایای هستند که عبارتند از: هزینه‌های پایین تعمیرات-نگهداری و هزینه‌های چرخه عمر، نرخ پایین هزینه های بیمه، افزایش بهره وری ساختمان از نظر اقتصاد (اجاره) و محیط زیست (کیفیت زندگی)، افزایش بهره وری، بهبود سیمای خاص (سیمای ایجاد شده توسط ساختمان)، کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود سلامت مستاجران، کاهش تاثیر بر زیرساخت ها، به صورت عمومی افزایش ویژگی های اقتصادی و محیطی جوامع؛ این مزایا زمانی ارتقاء می یابد که ساختمان به جای خدمات رسانی به یک نفر به گروهی از افراد سرویس دهد. بازده ساختمان ها زمانی افزایش می یابد که گروهی از ساختمان ها در مقابل تهدیدات مختلف محیط زیست و مسائل اقتصادی با یکدیگر همکاری نمایند. بیشتر سیستم‌های درجه‌بندی ساختمان سبز با مقاصد ذیل توسعه داده شده اند: ابزارهای برای ارزیابی پیامدهای طراحی مبنی بر محیط اجرا، ابزارهای برای نظارت بر فرآیند ساخت برای اطمینان از بهترین عملکرد بین بخش...
پایداری شهری urban sustainability شهر پایدار ساختمان سبز green building