Loading, Please wait...
link to article about ساختمان پایدار and sustainable building
 • اعتبار نشریه: 1.1 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.47 ضریب تاثیر سالیانه: 4.62
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : ساختمان پایدار نوع : ارزیابی
 • ترجمه سایتیشن: -تا به حال رویکردهای زیادی برای ارزیابی پایدار ساختمان ها مطرح گردیده اند که هر یک دارای ویژگی های خاص می باشند. با توجه به ویژگی های گوناگون روش های ارزیابی، تا به حال دسته بندی های گوناگونی در ارتباط با آنها ارائه گردیده است-. برای مثال, موسسه مواد پایدار آتنا دسته بندی را تحت عنوان آتنا را معرفی کرد که رویکردهای ارزیابی پایداری ساختمان را به سه سطح تقسیم می‌کند: (1) ابزار مقایسه ساختمان ها و منابع اطلاعاتی؛ (2) طراحی کل ساختمان و ابزار پشتیبانی تصمیم گیری؛ (3) چهارچوب های ارزیابی و یا سیستم هایی برای کل ساختمان؛ ضمیمه 31 موافقت نامه بین المللی محیط زیست (تاثیرات زیست‌محیطی ناشی از ساختمان‌ها), رویکردهای ارزیابی گایدار ساختمان ها را به پنج دسته طبقه‌بندی کرد: (1) نرم افزارهای مدلسازی انرژی؛ (2) ابزارهای ارزیابی چرخه عمر (Life Cycle Assessment) زیست محیطی برای ساختمان و بورس ساختمان؛ (3) ساختارهای ارزیابی زیست محیطی و سیستم های رتبه بندی؛ (4) راهنماهای زیست‌محیطی و یا چک لیست‌های طراحی و مدیریت ساختمان‌ها; و (5) اعلامیه‌های محصولات زیست‌محیطی, کاتالوگ, اطلاعات مرجع, گواهی‌ها و برچسب‌ها. (به صورت کلی) اگرچه برای هر یک از روش های بالا الزامی به داشتن ابزار مرتبط وجود ندارد، ممکن است ابزارهایی برای فراهم سازی ورودی آنها مورد نیاز باشد. این ابزارها برنامه‌های کامپیوتری...
ساختمان پایدار sustainable building پایداری ساختمان دسته بندی روشهای ارزیابی پایداری ساختمان building sustainability assessment
link to article about ساختمان پایدار and sustainable building
 • اعتبار نشریه: 1.1 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.47 ضریب تاثیر سالیانه: 4.62
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : ساختمان پایدار نوع : ارزیابی
 • ترجمه سایتیشن: کارمن دی لاپز و همکاران (Carmen Daz Lpez et al., 2019) دسته بندی را برای ارزیابی پایداری ساختمان در نظر میگیرند که با طبقه‌بندی ایجاد شده توسط اداره مدیریت محیط عمومی دولت باسک همخوانی دارد. این دسته بندی یکی از جدیدترین سیستم ها بوده و ویژگی‌های مشترک، اهداف و دامنه کاربرد را در نظر می‌گیرد. این سیستم دارای سه سطح زیر است: گروه اول: سیستم های ارزیابی پایداری ساختمان. این سیستم‌های ارزیابی (از این پس، سیستم‌ها) روش‌هایی هستند که سطح پایداری یک ساختمان و سیستم‌ها یا زیرسیستم‌ها ارزیابی می نمایند. همچنین سطح پایداری و تاییدیه حصول سطح خاصی از پایداری ساختمان براساس مجموعه‌ای از پارامترهای از پیش تعیین‌شده (محیطی، اقتصادی و اجتماعی) را میسر مینمایند. این پارامترها به طور مداوم به روز شده و یک سیستم درجه‌بندی برای ساختمان‌های پایدار را فراهم می‌کنند. سیستم‌های مذکور داوطلبانه و آموزشی هستند که توسط سازمان‌های دولتی تامین شده و یا توسط سازمان‌های غیر دولتی توسعه داده می‌شوند. این روش‌ها تعداد زیادی از جنبه‌های پایدار و انواع ساختمان‌ها را ارزیابی می‌کنند. برخی از آن‌ها تنها برای ارزیابی یا طبقه بندی سطح پایداری استفاده شده و برخی فراتر میروند. سیستم های ارزیابی پایداری ساختمان امکان صدور گواهی ساختمان (که اغلب توسط آزانسی صادر میگردد) توسط یک ارزیاب واجد شرایط...
ساختمان پایدار sustainable building پایداری ساختمان دسته بندی روشهای ارزیابی پایداری ساختمان building sustainability assessment
link to article about توسعه پایدار شهری and sustainable urban development
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار شهری نوع : مفهوم
 • ترجمه سایتیشن: سه سال پس از کنفرانس سال 2012 ریو+20, پیشنهادی توسط چندین کشور عضو سازمان ملل مطرح شد تا یک سری اهداف توسعه پایدار (SDGs) برای سالهای 2016-2030 را تایید کند. این اهداف توسعه پایدار بعدها در هفتادمین مجمع عمومی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. فصل یازدهم  اهداف توسعه پایدار به توسعه پایدار شهری (SUD) یا شهرهای پایدار می‌پردازد. هدف این فصل" ساخت شهرها و سکونت‌گاه‌های انسانی فراگیر, ایمن, انعطاف‌پذیر و پایدار " است. توسعه پایدار شهری به فرآیند متعادل‌سازی جنبه‌های اقتصادی, زیست‌محیطی و اجتماعی زندگی شهری اشاره دارد. مفهوم توسعه پایدار شهری در پاسخ به چالش‌های تغییر اقلیم, رشد سریع جمعیت, فقر شهری و تغییرات اجتماعی - فضایی, (به ویژه در کشورهای در حال توسعه), ایجاد شده‌است. در پاسخ به این چالش‌ها سه عامل اصلی توسعه پایدار شهری شامل توسعه اقتصادی, توسعه اجتماعی و شمول و حفاظت از محیط‌زیست می‌باشد. هدف از توسعه پایدار, درک و مدیریت تعاملات بین مولفه‌های اجتماعی, اقتصادی و زیست‌محیطی شهرنشینی با دیدگاه ایجاد توازن (برابری) است. این تعادل از طریق عملکرد عاقلانه حاکمیت در همه سطوح, از جمله دولت, بخش خصوصی و جامعه مدنی حاصل می‌شود. با این حال, دستیابی به توسعه پایدار شهری مستلزم توسعه رویکردهای جدید و نوآورانه حاکمیت در راستای مشارکت موثر ذینفعال در فرآیندهای شفاف,...
توسعه پایدار شهری sustainable urban development توسعه پایدار sustainable development
link to article about توسعه پایدار شهری and sustainable urban development
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : توسعه پایدار شهری نوع : ویژگی
 • ترجمه سایتیشن: هدف یازدهم مقاصد مشخصی را برای توسعه پایدار شهری ایجاد می‌کند. این هدف یازدهم به شرح زیر است:" هدف ۱۱. شهرها و شهرک‌های انسانی را فراگیر، امن، انعطاف‌پذیر و پایدار گردند.۱۱-۱ تا سال ۲۰۳۰، می بایست دسترسی به مسکن مناسب، ایمن و مقرون‌به‌صرفه فراهم آید.۱۱- ۲. فراهم سازی دسترسی به سیستم‌های حمل و نقل ایمن, ارزان, قابل‌دسترس برای همه, بهبود ایمنی جاده‌ای, به ویژه با گسترش حمل و نقل عمومی, با توجه ویژه به نیازهای افراد آسیب‌پذیر, زنان, کودکان, افراد دارای معلولیت و افراد سالمند ایجاد گردد.11-3 تا  سال ۲۰۳۰ شهرنشینی گسترده و پایدار و ظرفیت ها برای برنامه‌ریزی مشارکتی، منسجم و پایدار در فرآیند برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار در همه کشورها افزایش یابد.11-4 تلاش هر چه بیشتری برای حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان صورت گیرد.11-5  تا سال 2030، به طور قابل‌توجهی تعداد کشته شدگان و تعداد افراد متاثر کم شده و (y درصد به مفهوم مقدار معیین که در زمان تهیه این بند معیین نگردیده است) از خسارات اقتصادی تولید ناخالص داخلی ناشی از بلایای طبیعی از جمله بلایای مرتبط با آب کاهش یابد. تاکید این امر بر روی حفاظت از افراد فقیر و ناتوان می باشد.11-6 تا سال ۲۰۳۰، سرانه اثرات مخرب زیست‌محیطی شهرها کاهش یابد. این سرانه با توجه به کیفیت هوا، شهرداری...
توسعه پایدار شهری sustainable urban development توسعه پایدار sustainable development اهداف توسعه پایدر sustainable development goal