Loading, Please wait...
link to article about ارزیابی پایداری شهری and ارزیابی پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.1 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.47 ضریب تاثیر سالیانه: 4.62
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری نوع : ارزیابی
 • ترجمه سایتیشن: 70 درصد انتشار گاز دی‌اکسید کربن در جهان به دلیل استفاده از منابعی مانند سوخت, مواد معدنی و فلزات و همچنین مواد غذایی, خاک, آب, هوا, زیست توده و اکوسیستم بوده و در شهرها تولید میگردد. توسعه و استفاده از چارچوب‌های ارزیابی پایداری شهری (USAFs) شهری برای مقابله با تقلیل شدید منابع طبیعی، افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهرها, ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر اینکه چهارچوب های ارزیابی پایداری مشارکت فعال طیف گسترده‌ای از ذینفعان را تقویت می‌کنند، ابزاری موثر برای ارزیابی, الگوبرداری و ارتباط با عملکرد پایدار شهری هستند. به دلیل ماهیت رسمی چهارچوب های ارزیابی پایداری شهری, این ابزار ظرفیت کمک به تصمیم‌گیری مبتنی بر شرایط را دارند (میتوانند به تصمیم گیری بر اساس شرایط کمک نمایند). در نتیجه, استقبال جهانی و استفاده از آن به سرعت گسترش یافته‌است. با توجه به نیاز دستیابی به تعادل بلندمدت بین عوامل محیطی و اجتماعی – اقتصادی، آن‌ها به عنوان معیاری برای توسعه پایدار شهری مطرح شده‌اند. چارچوب‌های ارزیابی پایداری فرصتی برای کاهش اثرات نامطلوب بر محیط مصنوع و ساکنان آن، بهبود کیفیت زندگی و رقابت اقتصادی در مناطق شهری فراهم می‌کنند. چارچوب‌های ارزیابی پایداری شهری ریشه‌های تکاملی یکسانی با روش‌های ارزیابی پایداری ساختمان دارند. توسعه این روش ها به منظور پاسخ به تقاضای بازار برای ساختمان‌های پایدار چند دهه پیش شروع شد. همانطور که...
ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainability assessment urban sustainability assessment
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.1 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.47 ضریب تاثیر سالیانه: 4.62
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری نوع : ارزیابی
 • ترجمه سایتیشن: اغلب روش‌های ارزیابی پایداری شهری بر اساس تعیین فهرستی از عوامل شهری طراحی و سپس استفاده ابزار تصمیم گیری مبنی بر وزن (روش های تصمیم گیری که از رویکرد وزن دهی استفاده می نمایند) طراحی شده اند. برای مثال روش ارزیابی محیط زیست بی آر ای (BRE) در دهه 1970 توسعه یافت. شاخص ها و وزندهی این روش طی چندین دهه گذشته تجدید نظر داشته است. در نسخه 2008 وزن شاخص های مرتبط به منابع تحت معقوله انرژی، آب و مواد 37.5 درصد از کل اوزان را تشکیل میدهد. این وزن در پیش نویش 2018 به 38 درصد تغییر کرده است. شواهد حاکی از آن است که شاخص‌های شهری و سیستم‌های وزنی در روش‌های شناخته‌شده مانند بریام (BREEAM)، کامیونتی(Community)، لید-ان دی (LEED-ND)، کاسبی (CASBEE-UD) مختص کشور / منطقه خود آن‌ها طراحی شده‌اند. با وجود منطبق شدن آن‌ها (سعی در مناسب سازی آنها برای کشورهای مختلف) در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مانند مالزی, چین و عربستان‌سعودی، امکان استفاده بین‌المللی و عمومیت انتخاب شاخص‌های شهری در آنها زیر سوال می باشد. بنابراین اتخاذ استراتژی‌های ارزیابی پایداری در کشورهای در حال توسعه، باید مبنی بر چالش‌های شهری محلی (که با کشورهای توسعه‌یافته متفاوت هستند)، صورت گیرد. به خصوص این موضوع برای شهرهایی با تراکم بالا که در...
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainability assessment urban sustainability assessment BREEAM CASBEE
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری نوع : ارزیابی
 • ترجمه سایتیشن: پایداری، چالش زمان ما است. از آنجا که پایداری به دنبال هماهنگی پویا و همزمان بین سیستم‌های اکولوژیکی (پایداری محیطی)، سیستم‌های اجتماعی (پایداری اجتماعی)، و زیرسیستم های اقتصادی (پایداری اقتصادی) است، پایداری ذاتاً پیچیده و چند بعدی است. این مفهوم در میان ابعاد چندگانه قرار گرفته‌است (چند بعد بر روی آن موثر می باشد). با این حال, تمایل عموم به حصول پایداری بیشتر, قوی‌تر می‌شود. ارزیابی دقیق پایداری جوامع کار آسانی نیست. جهت فائق آمدن به پیچیدگی های پایداری، نیاز به یکپارچه‌سازی شاخص‌های چندگانه جهت ایجاد شاخص‌های ترکیبی ضروری است. بنابراین، توسعه شاخص‌های پایداری و سنجه های آن (Sis) یک ابزار انتقادی برای ارزیابی و تعیین میزان پایداری می باشد. ویژگی‌های نحوه ترکیب شاخص های پایداری  (ترکیب شاخص ها برای محاسبه میزان پایداری) می‌تواند به طور اساسی بر پایداری اندازه‌گیری شده یک سیستم تاثیر بگذارد. دستورالعمل‌های اصلی برای ایجاد یک شاخص برای اندازه گیری پایداری (عددی تحت عنوان شاخص پایداری که میزان پایداری را نشان می دهد) عبارتند از: انتخاب شاخص‌های پایداری مناسب، وزن‌دهی به شاخص‌های منتخب و جمع‌بندی آن شاخص‌ها در شاخص ترکیبی. حل اختلافات بر سر انتخاب شاخص نسبتاً ساده است، به عنوان مثال، اصول بلاگیو (Bellagio)، یا چارچوب‌های شاخص مانند چارچوب فشار- موقعیت- پاسخ (Pressure-State-Response)، می‌توانند راهنمایی برای...
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.35 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.86 ضریب تاثیر سالیانه: 4.49
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری نوع : ارزیابی
 • ترجمه سایتیشن: -شاخص های گوناگون جزئی که هر یک مربوط به یکی از ابعاد پایداری هستند می بایست با هم ترکیب شوند تا یک شاخص نهایی که میزان پایداری را نشان میدهد ایجاد نمایند. این شاخص ها یک سطح پایداری را نشان میدهند و ممکن است برخی شاخص های جزئی بتوانند جایگزین یکدیگر در نظر گرفته شوند (از طرف تیم کیسرچ)-. هر گونه جایگزینی (کامل، نسبی و یا عدم وجود امکان جایگزینی) بین شاخص های محیط زیست (طبیعت) و سرمایه اقتصادی-اجتماعی (برای ایجاد یک شاخص ترکیبی که میزان پایداری را نمایش میدهد)  ممکن بوده و دو دیدگاه پایداری را تحت عنوان پایداری ضعیف و قوی را مطرح می نماید. پایداری ضعیف اجازه جایگزینی نامحدود بین ابعاد پایداری را می‌دهد. پایداری قوی بخشی از یک پارادایم است که فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان بخشی از حوزه اجتماعی می‌بیند. در این نوع پایداری کنش‌های اقتصادی و اجتماعی توسط محیط‌زیست محدود می‌شوند. هر دیدگاه مجموعه‌ای متفاوت از معیارهای انتخاب شاخص را دیکته می‌کند و اساساً نتیجه نهایی ارزیابی پایداری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این, وزن شاخص های پایداری نه تنها اهمیت نسبی ابعاد مختلف را در پایداری کلی منعکس می‌کند, بلکه نسبت موازنه ابعاد مختلف در صورت جایگزینی را نشان می دهد (با چه نسبتی...
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment