Loading, Please wait...
link to article about شهر پایدار and آموزش پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : شهر پایدار نوع : اصول
 • ترجمه سایتیشن: -مبنی بر پژوهش ها آموزش یکی از مهمترین اصول ایجاد شهر پایدار است-. در شهرهای آمریکا، پرتنی و بری (Portney and Berry. 2010) رابطه بین مشارکت سیاسی- مدنی و دنبال کردن پایداری را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که مردم در شهرهایی که دارای برنامه های پایداری گسترده هستند، گرایش بیشتری به شرکت در تظاهرات، امضای لوایح، پیوستن به اتحادیه های محله و شرکت در گروه های اصلاحات محلی دارند. پیشرفت قابل قبولی در شهرهای پایدار مانند رشد هوشمند، مدیریت رشد، حفاظت آب و هوایی و عدالت محیطی ایجاد شده است. پرسش رایج (که اغلب مورد سوال است) این است که چرا برخی از شهرها پایداری را به عنوان یک مسئله جدی تلقی می کنند و برخی دیگر به خود زحمت نمی دهند؟ این پرسش را میتوان به راحتی بر اساس سطح آموزش در شهرها پاسخ داد. شهروندانی که سطح تحصیلات بالاتر همراه با ایدئولوژی لیبرال سیاسی دارند، در ارتباط با پایداری جدی تر هستند. مبنی بر یافته های آنها سطح تحصیلات و درآمد دو تعیین کننده اساسی تاثیرگذار بر پایداری شهرها هستند. مبنی بر آنچه در چین گزارش شده است (Liu, 2007) افزایش یکساله در تحصیلات متوسط شهری میتوان درآمد افراد را بین 11 تا 13 درصد افزایش...
شهر پایدار آموزش پایداری اصول شهر پایدار
link to article about شهر پایدار and اصول شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : شهر پایدار نوع : اصول
 • ترجمه سایتیشن: پیاده‌سازی استفاده از انرژی تجدیدپذیر یکی از امن‌ترین و آسان‌ترین الزامات در دستیابی به اهداف پایداری است. گرایش به یافتن راه‌حل‌های پایدار برای یکپارچه‌سازی انرژی تجدیدپذیر و اجرای آن در شهرها می‌تواند در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مورد مطالعه قرار گیرد. انرژی تجدید پذیر نیز ابزار خوبی برای توسعه پایدار و برق‌رسانی در مناطق روستایی و دوردست است. تقاضای برق در این مناطق دور افتاده که خارج از شبکه هستند را میتوان‌ با ترکیبی از منابع انرژی تجدید پذیر انجام داد. سیاست‌ها و مداخله دولت در مقیاس مختلف برای فن‌آوری‌های انرژی تجدیدپذیر (از آزمایشگاه‌ها به بازارهای انبوه) مورد نیاز است. کلنیک آتا (Klinik-Ata, 2016) استدلال می‌کند که یکپارچه کردن انرژی تجدیدپذیر, نوعی توسعه مطلوب را ایجاد می نماید, این توسعه تنها و به صورت صرف به سیاست‌های دولت وابسته نبوده و به نوع سیاست‌ها و نحوه اجرای آن‌ها نیز بستگی دارد. چالش‌های روزافزون تقاضای انرژی, امنیت ملی, حفاظت از محیط‌زیست و عدم ثبات قیمت سوخت فسیلی در جامعه بین‌المللی توجه به این موضوع را حائز اهمیت می‌سازند. انرژی تجدید پذیر به دلیل هزینه نسبتاً بالا, فراگیری بخش کوچکی از بازار (عدم برخورداری از مزیت مقیاس برای کاهش هزینه ها), و صنعت ضعیف (تولید آن)، در مقایسه با منابع انرژی...
شهر پایدار اصول شهر پایدار انرژی های تجدید پذیر
link to article about شهر پایدار and اصول شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : شهر پایدار نوع : اصول
 • ترجمه سایتیشن: افزایش بهره‌وری انرژی یکی از جنبه‌های مهم پایدار نمودن سیستم‌های انرژی, تسهیل پایداری با انتشار گازهای گلخانه ای کمتر، افزایش امنیت انرژی و رقابت در سطح منطقه‌ای است. برای اجرای این موارد, اطلاعات درباره وضعیت فعلی بهره‌وری انرژی منطقه‌ای و پیشرفت آن مورد نیاز است. سیاست‌های بهره‌وری انرژی (EE) تاثیر قابل‌توجهی از لحاظ رقابت اقتصادی, معیشت انسان, آلودگی, تغییر اقلیم و امنیت انرژی بر یک کشور دارد. شکل 3 مزایای اجرای اقدامات مرتبط با انرژی در جامعه و دیگر بخش‌های ممکن را نشان می‌دهد. امنیت انرژی می‌تواند پایداری زیست‌محیطی را با مدیریت پایدار منابع، از طریق اتخاذ تکنولوژی‌های کارآمد در بخش‌های مختلف افزایش دهد. کمک سیاست های محافظه کارانه انرژی و کارایی (ECE) برای رسیدن به اهداف زیست‌محیطی و اجتماعی - اقتصادی باید به عنوان یک ابزار برای حصول نتیجه (پایان) و نه به عنوان نتیجه نهایی در نظر گرفته شود. برای مثال اولویت‌ها باید برای اهداف مختلف تعیین شوند, اگر هدف کاهش اثرات زیست‌محیطی باشد, آنگاه باید سیاست‌های مربوط به کاهش اثرات زیست‌محیطی مانند مالیات و سهمیه زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU) بر اساس تعهد بهره‌وری انرژی, به شرکت‌های انرژی نیاز دارند تا به صرفه‌جویی سالیانه 1.5 % فروش انرژی به مشتریان دست یابند. یک...
شهر پایدار اصول شهر پایدار کارایی انرژی
link to article about ساختمان پایدار and sustainable building
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : ساختمان پایدار نوع : تعریف
 • ترجمه سایتیشن: بحث در مورد ساختمان پایدار تنها در مورد تعریف درست چیزی که یک ساختمان پایدار را تشکیل میدهد نیست. بلکه در ارتباط با تفاوت بین ساختمان پایدار و ساختمان سبز نیز هست. اگر یک ساختمان بتواند اثرات زیست محیطی خود را به استانداردهای قابل قبول محدود کند ساختمان سبز قلمداد می شود. این در حالی است که یک ساختمان پایدار باید نیازهای بیشتری را برآورده سازد. یک ساختمان پایدار دارای استانداردهای زیادی (از جمله استانداردهای انسانی و محیط زیستی، میراث فرهنگی، برابری اجتماعی و زیرساخت اجتماعی) هستند. اینها مواردی هستند که یک ساختمان پایدار را از یک ساختمان سبز متمایز می کنند. اثرات خاص ساختمان در محیط زیست، اجتماع و اقتصاد به خوبی گزارش شده است (به خوبی شناخته شده است). کاهش استفاده از انرژی در ساختمان ها یکی از اهداف اصلی پایداری است. بسیاری از کشورها که اهمیت پایداری در بخش ساختمان را مورد توجه قرار می دهند، در بخش های مختلف بخصوص کاهش انرژی نقش اساسی ایفا می نمایند. به عنوان مثال، کشور آلمان می خواهد از طریق تحقیق مرتبط با "انرژی-ساختمان بهینه" (enob) به مقدار 60 کیلووات بر متر مربع در سال یا اچ وی ای سی (HVAC) بعلاوه درخواست برای انرژی روشنایی دست یابد. در کشور ایالات متحده آمریکا،...
ساختمان پایدار sustainable building پایداری ساختمان