Loading, Please wait...

روش ها و چهارچوب های ارزیابی پایداری شهری

 • سال: 2019 شماره: 2019 نسخه: 44
 • رشته: شهرسازی
 • موضوع فرعی: پایداری
 • عنوان: پایداری شهری
 • نویسندگان: Raed Fawzi, MohammedAmeen; Monjur, Moursheda
 • کد دیجیتالی: 10.1016/j.scs.2018.10.020
ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainability assessment urban sustainability assessment

اطلاعات نشریه

Sustainable Cities and Society

 • اعتبار نشریه: 1.1
 • ضریب تاثیر 5 ساله: 4.47
 • ضریب تاثیر سالیانه: 4.62
 • کد آی اس اس ان: 2210-6707

ارزیابی پایداری شهری همواره یکی از کلیدی ترین مسائل در برنامه ریزی شهری و طراحی شهری بوده است. میتوان اینگونه بیان داشت که ارزیابی پایداری شهری به مقایسه شرایط و عملکرد هر یک از بخش های یک شهر در ارتباط با بهترین شرایط و حالت آن می باشد. با این نگرش ابعاد شهر را میتوان در قالب پنج بعد اساسی اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی، زیست محیطی و سیاسی تقسیم نمود. حال با در نظر گیری شرایط ایده آل برای هر یک از این ابعاد می توان دید شفافی نسبت به ارزیابی و مقایسه آنها با شرایط حاضر ارائه نمود. پایداری اقتصادی به مفهوم  توانایی لازم در جهت پوشش دادن منابع منطقه ای و محلی به منظور استفاده بلند مدت جامعه از منافع، بدون خسارت و کاهش منابع طبیعی است. این مفهوم در اصطلاح بدون افزایش جای پای زیست شناسی شهر شناخته می شود. پایداری اجتماعی اشاره به عدالت، برابری و خوداتکایی فرهنگی دارد. پایداری محیط فیزیکی اشاره به مداخله آگاهانه به منظور افزایش سرزندگی در فضای ساخته شده و زیرساخت های شهری برای همه ساکنان دارد. پایداری زیست محیطی مراتبط با ابعاد تولید و مصرف شهری بوده و بر تمامیت و سلامت منطقه شهری اشاره دارد. در نهایت پایداری سیاسی در ارتباط با کیفیت سیستم حکمرانی و هدایت و ارتباطات و اقدامات فعالان مختلف در میان سایر چهار بعد ذکر شده می باشد. سایتیشن مورد نظر به بررسی چهارچوب های ارزیابی پایداری شهری پرداخته و ریشه مفهومی این روش ها را بررسی می نماید. سپس در ارتباط با محلی بودن و یا عمومیت این روش ها در بخش های مختلف مطالبی را ارائه می دهد. 

Cities are responsible for 70% of global CO2 emissions (UN-Habitat 2016), resulting from the use of resources such as fuels, minerals and metals, as well as food, soil, water, air, biomass and ecosystems (European Environment Agency 2015). The development and use of urban sustainability assessment frameworks (USAFs) are considered essential to tackle the severe depletion of natural resources, and increased energy use and associated greenhouse gas emissions from cities and conurbations. They are an effective means to assess, benchmark and communicate urban sustainability performance while encouraging active involvement and engagement of a broad spectrum of stakeholders. Because of their formalized nature, urban sustainability assessment tools have the potential to contribute to evidence–based decision–making (Turcu 2013). Consequently, the global adoption and use of USAFs have expanded rapidly (Yang et al. 2016). They have become a yardstick for sustainable urban development, considering primarily the need to achieve a long-term balance between environmental and socio-economic factors. USAFs also provide the opportunity to decrease undesirable impacts on the built environment and its inhabitants, and to improve the quality of life and economic competitiveness of the urban area (Ameen and Mourshed 2016; Munda 2016). USAFs share their evolutionary roots with building sustainability assessment methods, the development of which started a few decades ago to stimulate market demand for sustainable buildings. Resource efficiency (i.e. the lifecycle uses of materials and energy) and enhanced environmental performance were typically prioritized over other dimensions (Lee and Burnett 2006; Bragança et al. 2010) – as evidenced by the high weightings1 of the environmental factors in the building sustainability assessment schemes. The environmental legacy of building sustainability assessment tools is evident in the existing urban sustainability assessment methods, which are found to be biased more towards the environmental than the social and economic dimensions of sustainability (Ameen et al. 2015). However, the priorities of urban challenges vary between cities, regions and countries, especially in developing countries (Cohen 2006) where socio-economic and cultural factors may feature highly in stakeholders’ agenda. The lack of consideration of the disparity in priorities may reduce the effectiveness of well-known assessment methods in promoting urban sustainability in different regions around the world (Haapio 2012).

70 درصد انتشار گاز دی‌اکسید کربن در جهان به دلیل استفاده از منابعی مانند سوخت, مواد معدنی و فلزات و همچنین مواد غذایی, خاک, آب, هوا, زیست توده و اکوسیستم بوده و در شهرها تولید میگردد. توسعه و استفاده از چارچوب‌های ارزیابی پایداری شهری (USAFs) شهری برای مقابله با تقلیل شدید منابع طبیعی، افزایش مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در شهرها, ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر اینکه چهارچوب های ارزیابی پایداری مشارکت فعال طیف گسترده‌ای از ذینفعان را تقویت می‌کنند، ابزاری موثر برای ارزیابی, الگوبرداری و ارتباط با عملکرد پایدار شهری هستند. به دلیل ماهیت رسمی چهارچوب های ارزیابی پایداری شهری, این ابزار ظرفیت کمک به تصمیم‌گیری مبتنی بر شرایط را دارند (میتوانند به تصمیم گیری بر اساس شرایط کمک نمایند). در نتیجه, استقبال جهانی و استفاده از آن به سرعت گسترش یافته‌است. با توجه به نیاز دستیابی به تعادل بلندمدت بین عوامل محیطی و اجتماعی – اقتصادی، آن‌ها به عنوان معیاری برای توسعه پایدار شهری مطرح شده‌اند. چارچوب‌های ارزیابی پایداری فرصتی برای کاهش اثرات نامطلوب بر محیط مصنوع و ساکنان آن، بهبود کیفیت زندگی و رقابت اقتصادی در مناطق شهری فراهم می‌کنند. چارچوب‌های ارزیابی پایداری شهری ریشه‌های تکاملی یکسانی با روش‌های ارزیابی پایداری ساختمان دارند. توسعه این روش ها به منظور پاسخ به تقاضای بازار برای ساختمان‌های پایدار چند دهه پیش شروع شد. همانطور که برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.برای نمایش متن کامل نیاز به خرید این سایتیشن می باشد.

link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.52 ضریب تاثیر 5 ساله: 4.08 ضریب تاثیر سالیانه: 3.85
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به منظور حرکت به سمت شهرنشینی پایدار یادگیری از تجربیات و توسعه ایده ها و رویکردهای جدید برای پرداختن به طیف گسترده ای از دغدغه ها بحث می شود. از مدل های موفق شهرنشینی پایداری در سراسر جهان میتوان بسیار آموخت. مطالعات قبلی تایید میکند که یادگیری از تجربیات در بهترین نمونه های پیاده سازی به انعکاس نتایج عالی، شتاب دادن نوآوری ها و بهبود پایداری اقتصادی کمک میکند. تجربیات بهترین نمونه های پیاده سازی به عنوان دانش به دست آمده از تدوین و کاربرد استراتژی ها شناخته می شوند و میتوانند در زمان اجرای اصول توسعه پایدار در بافت شهری مورد استفاده قرار گیرند. این دانش حاصله شامل فرآیند انتخاب حوزه های مداخله، روش ها و تکنولوژی ها و شاخص های پایش می باشد. بنابراین بهترین تجربیات، بهترین الگو برای بهبود محیط های زندگی در نظر گرفته می شوند. آنها ابتکاری هستند که تاثیر محسوسی بر افزایش کیفیت زندگی دارند. بهترین تجارب از مشارکت موثر بین بخش های عمومی، خصوصی و مدنی جامعه حاصل شده است. این نمونه ها از نظر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار می باشند. معیارهای بهترین تجارب به خوبی توسط سازمان های بین المللی از جمله سازمان هبیتت (سازمانی بین المللی در ارتباط با...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability
link to article about پیاده سازی پایداری and پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: -چهارچوب های متنوعی مانند شهر هوشمند، کارا، سبز و عدالت اجتماعی برای پیاده سازی پایداری سعی نموده اند (از طرف تیم کیسرچ)-. در حالی که مفهوم "شهر هوشمند" در چین از حدود سال 2008 (زمانی که تکنولوژی موجب ایجاد رویکردهای جدید بر اساس مجموعه داده های گسترده جهت ارائه راه حل های یکپارچه چالش های شهری شده است)، بر زیرساختی که توسط نرم افزار به یکدیگر مرتبط شده اند تاکید دارد. هدف ماموریت شهرهای هوشمند هند (GoI) ترویج شهرهای است که زیرساخت های اصلی را فراهم آورده و کیفیت زندگی مناسبی را به شهروندان خود ارائه می دهند (یک محیط پاک و پایدار با استفاده از راه حل های هوشمندانه). مفهوم "کارآمد" به رویکردهای برگرفته از فن آوری با تاثیر کم/صفر بر کاهش بهره وری منابع، از جمله انرژی، آب، مدیریت پسماند، استفاده از منابع، منابع تجدید پذیر و غیر قابل تجدید اشاره دارد. مفهوم "عدالت" به عدالت در شهر اشاره داشته و پایه پایداری اجتماعی است. در کتاب شهر منصف، سوزان اس و فنستین سه اصل عدالت شهری را تنوع، دموکراسی و برابری بر شمردند و توصیه کردند که چنین اصولی باید به عنوان اولین معیار ارزیابی در زمینه برنامه ریزی و سیاست های برنامه ریزی در نظر گرفته شوند. عدالت بر روی ساختارهای اجتماعی (مسکن...
پیاده سازی پایداری پایداری شهری sustainability Implementation urban sustainability شهر پایدار sustainable city
link to article about پایداری شهری and شهر پایدار
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: ارزیابی پایداری (SA) یک رویه ارزیابی پیچیده است. این کار برای حمایت از تصمیم گیری و سیاست گذاری در زمینه های گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیطی انجام می شود و بسیار فراتر از یک ارزیابی کاملا فنی/ علمی می باشد. همچنین ارزیابی پایداری را میتوان به عنوان یک متدولوژی تعریف نمود که به تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران کمک مینماید تا در ارتباط با باید ها و نباید های عملیاتی برای حصول پایداری هر چه بیشتر جامعه، تصمیم گیری کنند. یک بررسی جهانی از ابزارهای رتبه بندی پایداری، آن را به عنوان "یک روش مستقل که بصورت عمومی به بازارهای ملی و بین المللی عرضه می شود" تعریف می نماید. ابزارهای ارزیابی پایداری فعلی در سال 2004 با معرفی سکوآل (CEEQUAL) در انلگستان، شهر اکولوژیکی (Eco City) در چین، باغ اکولوژیکی (Eco Garden) در چین، اقدام (Enterprise) و همسایگی سبز (Green Neighborhood) آغاز گردیده اند. دو سال بعد (سال 2006) این امر توسط کاسبی (CASBEE) در ژاپن و توسعه زیست محیطی (Environment Development) در استرالیا دنبال شد. سیستم های رتبه بندی در کشورهای مختلف تا حد زیادی مبتنی بر سیستم های درجه بندی اولیه ساختمان (به عنوان نمونه بریام (BREEAM) هلند، لید  (LEED) امارت و ستاره سبز (Green Star) در آفریقا)...
پایداری شهری شهر پایدار ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment
link to article about ارزیابی پایداری شهری and ارزیابی پایداری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: به گفته هپیو و ویتانیمی (Haapio & Viitaniemi) در سال 2008، روش ها و ابزار رایج ارزیابی زیست محیطی ساختمان نباید دست کم گرفته شوند و نباید به عنوان تنها امکان برای ارزیابی پایداری قلمداد شوند. می بایست نگرش به نیازمندی ها برای ارزیابی پایداری ساختمان ها گسترش یابد. این روزها ارزیابی بخش های ساختمان یا اززیابی ساختمان به صورت انفرادی کافی نیست. بلکه برای ارزیابی پایداری مبنی بر جغرافیا و یا موضوعی ویژه، می بایست محیط ساخته شده، همسایگی ها، منظر، پارک ها، حمل و نقل و زیرساخت ها، ساحل ها با اهداف ویژزه و غیر به صورت همزمان بررسی گردد. ابزارها/سیستم های رتبه بندی شامل فهرستی از آیتم ها یا ضوابط سازماندهی شده به موضوعات/دسته های اصلی مانند سایت (محل، ارتباطات، برنامه ریزی، پایداری)، منابع (انرژی، آب، مواد)، زیرساخت، مدیریت پسماند، حمل و نقل، برنامه ریزی کاربری زمین، رفاه اجتماعی و اقتصادی و نوآوری (طراحی و فن آوری) برای ارزیابی توسعه پایدار می باشد. ارزیابی پایداری در اکثر سیستم های رتبه بندی در یک سیستم صد (یا بیشتر) نقطه ای با رویکرد وزنی برابر یا تفاصلی، و یا در برخی موارد به صورت درصد امتیازی صورت میگیرد (بسته به نوع سیستم رتبه بندی). تصمیم گیری/ قضاوت در مورد دسته بندی...
ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainability assessment urban sustainability assessment BREEAM
link to article about ارزیابی توسعه پایدار and ارزیابی پایداری شهری
 • اعتبار نشریه: 1.62 ضریب تاثیر 5 ساله: 7.05 ضریب تاثیر سالیانه: 6.39
 • رشته: شهرسازی موضوع فرعی: پایداری عنوان : پایداری شهری
 • ترجمه سایتیشن: سیستم ارزیابی جامع برای کارایی محیطی (CASBEE) –سیستم پیشگام کاسبی یودی CASBEE-UD-، در سال 2007 در مقیاس شهری و ساختمان مسکونی توسط دولت، صنعت و دانشگاهیان ژاپنی ایجاد شد. این در حالی است که سیستم کاسبی یو دی در سال 2006 بر ارزیابی محیط شهری (پروژه ها با مقیاس بلوک و مناطق) بهمراه مقیاس ساختمان (بدون در نظر گیری قسمت های داخلی) متمرکز گردید. در کاسبی یو دی معیارهای ارزیابی به دو بخش تقسیم می شوند. "کیفیت محیطی توسعه شهر" (QUD) درون مرزهای سایت و "بار محیطی توسعه شهر" (LUD) بر روی فضاهای فراتر از مرز سایت. هر کدام از این موارد به سه دسته اصلی با نام های محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم می شوند. هر یک از این دسته ها به دو یا سه زیر دسته تقسم می شند. به عنوان مثال محیط باز بیرون سایت به سه دسته محیطی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم میگردد. دسته های میانی به ترتیب شامل منابع، طبیعت، محیط مصنوع (ساختمان)، بی طرفی (عدم تبعیض در موضوعات مختلف)/ عدالت، ایمنی/ امنیت و آرامش، ترافیک، ساختار شهری، پتانسیل رشد و کارآمدی/ عقلانیت می باشد. به همین منوال، موضوعات اصلی محیط سایت شامل انتشار دی اکسید کردن از بخش ترافیک، بخش ساختمان و تخریب فضای سبز می باشد....
ارزیابی توسعه پایدار ارزیابی پایداری شهری ارزیابی پایداری sustainable development assessment sustainability assessment urban sustainability assessment CASBEE GBI Township